RCF evenementen kalender

Geen evenement in de kalender
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Toerclub Yara Sluiskil B.V. huishoudelijk reglement

ARTIKEL 1
Medewerkers van Yara Sluiskil zoals actieven, vroegpensioeners, gepensioneerden en huisgenoten kunnen lid worden van Toerclub (T.C.) YARA. Alle leden zijn verplicht de officiële clubkleding aan te schaffen.


ARTIKEL 2
Nieuwe leden dienen zich schriftelijk vóór 1 oktober aan te melden bij de secretaris en tevens voor die datum hun contributie en inschrijfgeld ad. € 5,00 administratiekosten te hebben voldaan.  Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt de contributie voor het volgende jaar vastgesteld. De contributie vanaf seizoen 2013/2014 is €40,00. De contributie voor het daarop volgende jaar dient men te voldoen vóór 1 oktober van het lopende jaar door overmaking op bankrekening nr. NL96 RABO 0392429772. Nieuwe leden die zich na 1 oktober opgeven, worden voor het komende seizoen niet meer aangemeld bij de NTFU, maar voor het seizoen daarop volgend. Deze regel is ook van toepassing voor het verkrijgen van clubkleding.
Het niet tijdig voldoen van de contributie betekent automatische uitschrijving als lid van T.C. YARA.


ARTIKEL 3
Voor nieuwe leden geldt:  Aanschaf complete outfit voor een bedrag van €300,00 (shirt, korte broek, lange broek, shirt met lange mouwen en een winterjack). Dit bedrag dient te zijn overgemaakt op hiervoor genoemde bankrekening vóór de uitreiking van de kleding.  Na het behalen van 12 punten voor dagdienstmedewerkers, gepensioneerden, vroegpen-sioeners en huisgenoten zal aan het eind van het jaar de helft van dit bedrag terugbetaald worden en de andere helft het daarop volgende jaar, weer na het behalen van 12 punten. Ploegendienstmedewerkers dienen 11 punten per jaar te behalen terugbetaling is conform de dagdienstmedewerkers. Ø Na twee jaar vervalt het recht op terugbetaling voor zowel dag- als ploegenmedewerkers.


ARTIKEL 4
Na het behalen van 11 punten voor de dagdienst en 10 punten voor de ploegendienst komt men in aanmerking voor 1 binnen – en 1 buitenband per jaar. Voor gepensioneerden of vroegpensioeners en huisgenoten geldt dezelfde formule als voor de dagdienst. Ook voor de 5 jaarlijkse aanschaf van een nieuwe kledingset dient men punten te verzamelen. Per verzameld punt krijgt men 2% korting, met een maximum van 100%, op de aanschafprijs. Men kan dus maximaal gedurende 5 jaar punten verzamelen. De eerst volgende aanschaf zal plaatsvinden in 2019. De eigen bijdrage wordt niet terug betaald.


ARTIKEL 5

De toekenning van de punten is als volgt:

 • Er worden 2 punten toegekend bij deelname.
 • -      aan de toertochten die in de clubkalender van TC YARA zijn opgenomen.
 • -      de vrije toertochten en die in de clubkalender van TC YARA zijn opgenomen.
 • -      de gezamenlijke clubritten die in de clubkalender van TC YARA zijn opgenomen.
 • -      Bij deelname aan beide dagdelen tijdens de Vikingdag, met TC Yara ritten, krijgt men een extra punt.(dus totaal 3 punten).

Onder voorwaarde dat deze worden meegereden in clubverband en in de clubkleding.

 

 • Indien men individueel of niet in de clubkleding een rit rijdt, die in de clubkalender van TC YARA is opgenomen, wordt 1 punt toegekend, hiervoor dient men wel een afgestempeld boekje te kunnen overleggen. Dit geldt enkel indien de rit op dezelfde dag gereden wordt. Dit geldt tevens voor de op die dag georganiseerde SR van die vereniging.
 • Voor deelname aan sterritten voor de sterrittencompetitie voor TC YARA en de sterritten die door TC YARA worden georganiseerd wordt 1 punt toegekend.Ondervoorwaarde dat deze worden meegereden in clubkleding of neutrale kleding.
 • Per 5 gereden sterritten voor de sterrittencompetitie krijgt men 1 punt extra, dus na deelname aan 21 sterritten kan men 25 punten behalen.


ARTIKEL 6
Bij alle ritten die gereden worden in clubverband is het dragen van een goedgekeurde fietshelm verplicht. Bij aankoop van een nieuwe helm zal, na overleg van de aankoopbon, € 20,00 subsidie worden verstrekt. Men kan éénmaal in de 4 jaar gebruik maken van deze regeling of eerder indien de helm is beschadigd na een val en de schade niet door de verzekering wordt gedekt. Schade aan materiaal en/of kleding wordt niet door TC YARA vergoed.


ARTIKEL 7
Voor het plaatsen en weer ophalen van pijlen t.b.v. de VTT TC YARA en de Vikingdag en voor het zonodig begeleiden van een lange toertocht wordt een kilometervergoeding betaald. Het rijden naar een startplaats en terug komt voor eigen rekening van de deelnemer(s).


ARTIKEL 8

Leden, die door omstandigheden geen ritten kunnen rijden dienen dit tijdig kenbaar te maken bij het bestuur.

Eventueel kan je dan assisteren bij het stempelen, uitzetten of begeleiden van ritten, om toch aan voldoende punten te komen. Per activiteit/rit kun je de punten verdienen die per rit/tocht zijn aangegeven.

 • -       Voor het uitzetten, stempelen e.d. van onze VTT in april zijn er meerdere nodig.
 • -       Bij onze rit naar Geraardsbergen 2 begeleiders.
 • -       Bij onze rit voor de STRC zijn er 4 stempelaars nodig.

Indien je hiervan gebruik wilt maken dien je dat tijdig, 2 weken vooraf, aan de secretaris door te geven.

Indien men ook hier geen gebruik van kan/wil maken zal men slapend lid kunnen blijven. (zie ook artikel 10)


ARTIKEL 9
Het is geenszins de bedoeling om kleding voor familieleden of kennissen aan te gaan schaffen omdat we dan gaan fungeren als kledingmagazijn. Controle hierop is eenvoudig zodra we mensen zien die geen lid zijn van de club en toch TC-Yara kleding hebben, in dat geval wordt er direct gestopt met het bieden van deze service.


ARTIKEL 10
Opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk aan het secretariaat te gebeuren. Daarna is het niet mogelijk om binnen 1 jaar weer lid te worden. Indien een actief T.C.-lid, door omstandigheden, niet meer kan deelnemen aan fietstochten kan hij / zij slapend lid blijven. De desbetreffende persoon wordt dan niet meer als NTFU lid inge-schreven en is dan niet meer verzekerd.


ARTIKEL 11
Bij een lidmaatschap van 25 of 35 jaar van TC Yara dient men in het desbetreffende jaar geen contributie te betalen.


ARTIKEL 12
Om gebruik te kunnen maken van de diverse vergoedingen, op basis van de punten, dient men het toerfiets boekje, aan het einde van het seizoen ter inzage aan te bieden. Voor ritten die niet in clubverband gereden zijn en waarvoor je toch recht, denkt te hebben, op 1 punt dient men altijd zijn toerfietsboekje te overleggen aan het bestuur.


Voorgelegd en goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering op 15 februari 2017.

                                                                                                                               Bestuur T.C. Yara